Program Aktywności Lokalnej

kk          herb_logo               k

Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do mieszkańców Berkowa. Uczestnicy biorą udział w warsztatach stolarskich oraz kulinarnych. W ramach Programu zorganizowana zostanie „Minikonferencja historyczna” na temat Berkowa. Ponadto uczestnicy objęci zostali kontraktami socjalnymi. „Namacalnymi” efektami Programu będzie postawienie przez mieszkańców Berkowa „grzybka wypoczynkowego” oraz „Kuźni Pomysłów”.

Program Aktywności Lokalnej realizowany jest w ramach projektu „Równe Szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PAL NEWS

Kontrakty socjalne, warsztaty i płatny staż

W połowie 2014 roku 15 osób podpisało kontrakty socjalne z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach w ramach realizowanego przez GOPS projektu „Równe Szanse” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Tym samym mieszkańcy objęci zostali Programem Aktywności Lokalnej. Dzięki temu na terenie Berkowa odbędą się warsztaty stolarskie, kulinarne, minikonferencja historyczna oraz uroczyste zakończenie Programu.

Ponadto jedna z osób odbyła warsztaty z doradztwa zawodowego, autopromocji i komunikacji oraz socjoterapii. Od sierpnia 2014 przez kolejne trzy miesiące odbywać będzie płatny staż u przedsiębiorcy.

Rozpoczęli budowę „Grzybka wypoczynkowego”

W dniu 11.07.2014 mieszkańcy wsi Berkowo, wraz z głównym wykonawcą (Tartak Wydminy) rozpoczęli budowę altanki (przysłowiowego grzybka). Wtorkowego dnia powstał szkielet budowli, a w godzinach popołudniowych mieszkańcy we własnym zakresie zagospodarowali teren. Po zakończeniu prac, pełni wrażeń oczekiwaliśmy na kolejny dzień pracy.

Stowarzyszenie „Zielona Przystań” oraz mieszkańcy wsi Berkowo

%%wppa%% %%slideonlyf=17%%

 

Budują „Kuźnię Pomysłów”

We wrześniu mieszkańcy Berkowa podjęli kolejną inicjatywę w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Podczas warsztatów stolarskich stawiają „Kuźnię Pomysłów”, która na długie lata będzie służyła wszystkim mieszkańcom… Ale o szczegółach napiszemy niebawem.

Ponadto mieszkańcy, podczas Zebrania Wiejskiego, dokonali podziału środków pochodzących z funduszu sołeckiego. Znaczna część pieniędzy została przeznaczona na wyposażenie w przyszłym roku „Kuźni” (m.in. na zakup stołu, krzeseł, itp.).

%%wppa%% %%slideonlyf=20%%

Minikonferencja Historyczna w Berkowie

12 września 2014 r. w Berkowie zorganizowana została Minikonferencja Historyczna w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Poniżej prezentujemy bogatą fotorelację. Szczegółowe informacje odnośnie piątkowego, wieczornego spotkania zostaną opublikowane przez mieszkańców wsi.

Warsztaty kulinarne

16 września siedem kobiet z Berkowa rozpoczęło udział w warsztatach kulinarnych. Podczas zajęć podejmowane będą takie zagadnienia jak m.in.: charakterystyka procesów technologicznych, rodzaje i specyfika działania obiektów gastronomicznych, planowanie i sporządzanie zestawów codziennych i okolicznościowych, potrawy i napoje z owoców, praktyczna nauka technologii obróbki żywności. Warsztaty zakończone zostaną przygotowaniem potraw/poczęstunku dla gości i mieszkańców sołectwa podczas uroczystego zakończenia Programu Aktywności Lokalnej.

%%wppa%% %%slideonlyf=21%%

Uroczyste podsumowanie działań w Berkowie

25 września odbyło się uroczyste podsumowanie Programu Aktywności Lokalnej w Berkowie. Dzięki zaangażowaniu wielu Partnerów oraz mieszkańców wsi odbyły się warsztaty stolarskie, dzięki którym powstała „Kuźnia Pomysłów” oraz „Grzybek rekreacyjno-wypoczynkowy”.

W spotkaniu udział wzięli: Pani Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Pan Adam Puza – doradca w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Anna Skass – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku, Pani Małgorzata Ćwikowska – doradca w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, Pan Karol Paszkowski – animator z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, Pan Radosław Król – Wójt Gminy Wydminy, Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy, Pan Artur Grygiencza – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach wraz z pracownikami GOPS, ksiądz proboszcz Krzysztof Mulewski, Pani Agata Rudnicka – wykonawca warsztatów kulinarnych oraz Pan Witold Lula –dostawca materiałów niezbędnych do budowy obiektów w Berkowie.

Spotkanie rozpoczęło się od podziękowań Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla dla mieszkańców Berkowa za ich zaangażowanie w rozwój wsi. Tym samym wójt wyraził nadzieję, że to dopiero początek pozytywnych przemian w sołectwie i wspólnie z Partnerami przekazał klucze do „Kuźni”.

Po krótkich wystąpieniach przybyłych gości mieszkańcy wręczyli upominki dla wszystkich Partnerów biorących udział w rewitalizacji Berkowa. Następnie ksiądz proboszcz Parafii w Zelkach poświęcił „Kuźnię Pomysłów”, która służyć będzie za miejsce spotkań mieszkańców. Po oficjalnej części spotkania zebrani mogli posilić się gorącymi daniami oraz poczęstunkiem przygotowanymi przez mieszkańców.

Od 2013 roku trwa w Berkowie Program Pilotażowy rewitalizacji wsi. Mieszkańcy brali udział w warsztatach kulinarnych, stolarskich, odbyła się Minikonferencja historyczna. Ponadto sołectwo uczestniczy w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na początku roku mieszkańcy zarejestrowali Stowarzyszenie „Zielona Przystań w Berkowie”.

Program Aktywności Lokalnej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

%%wppa%% %%slideonlyf=23%%

Gmina Wydminy, realizator projektu, składa podziękowania Partnerom rozpoczętej w 2013 roku rewitalizacji Berkowa, a byli/są to:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie (Projekt „Równe Szanse” w tym Program Aktywności Lokalnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przy Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie (Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego +szkolenia + animacja)

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku (doradztwo + animacja).

Za mieszkańców wsi trzymamy kciuki i życzymy tego, co najlepsze!