Kontakt

pl. Rynek 1/4
11-510 Wydminy

tel. 87 42 10 115
wew. 23 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

wew. 21 – pracownicy socjalni
wew. 24 – kierownik GOPS

e-mail: gops@wydminy.pl

Inspektor Ochrony Danych: Bolesław Idek  e-mail: iod@wydminy.pl  tel. 87 421 00 19 w. 118

NIP: 845-17-87-578

REGON: 511370810