Ankieta-sprawdź czy masz problem

Sprawdź czy masz problem

Test MAST zajmie ok. 15 minut

 

/ Stosowany podczas badania lekarskiego /

1. Czy uważa Pan/Pani, że pije Pan/Pani w normie ( mniej lub tyle co inni ) ? ………………………………(2 pkt za „nie”)

2. Czy kiedykolwiek wstał Pan/Pani rano po piciu poprzedniego dnia i nie pamiętał Pan/Pani części poprzedniego dnia ? ………………………………………………………………………………………………(2 pkt za „tak”)

3. Czy Pana/Pani małżonka(ek), rodzice albo ktoś z bliskiej rodziny miał do Pana/Pani żal lub pretensje o picie ? …………………………………………………………………………………………………(1 pkt za „tak”)

4. Czy potrafi Pan/Pani przerwać picie bez wysiłku po wypiciu jednego lub dwu kieliszków ? ………….(2 pkt za „nie”)

5. Czy miał Pan/Pani kiedyś poczucie winy z powodu picia ? …………………………………………………..(1 pkt za „tak”)

6. Czy przyjaciele i krewni uważają Pana/Panią za pijącego w normie (mniej lub tyle samo co inni) ? ……………………………………………………………………………………….…………(2 pkt za „nie”)

7. Czy zawsze potrafi Pan/Pani przerwać picie, kiedy tego Pan/Pani chce……………………………………………(2 pkt za „nie”)

8. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani na zabraniu Anonimowych Alkoholików lub podobnego ruchu ? …….(5 pkt za „tak”)

9. Czy kiedykolwiek brał Pan/Pani udział w bójce po wypiciu alkoholu?…………………………….……………..(1 pkt za „tak”)

10. Czy Pana/Pani picie było kiedykolwiek przyczyną konfliktów między Panem/Panią, a małżonkiem, rodzicami, albo krewnymi ? ………………………………………………………………………………………………..(2 pkt za „tak”)

11. Czy Pana/Pani małżonek albo inny członek rodziny kiedykolwiek zwracał się o pomoc z powodu Pana/Pani picia ? ……………………………………………………………..…………………….…….(2 pkt za „tak”)

12. Czy kiedykolwiek stracił Pan/Pani przyjaciela z powodu picia ?..………………………………………..……………(2 pkt za „tak”)

13. Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani kłopoty w pracy, w szkole, z powodu picia ? .……………………………..(2 pkt za „tak”)

14. Czy kiedykolwiek stracił Pan/Pani pracę z powodu picia ? ……………………………………………….….. (2 pkt za „tak”)

15. Czy kiedykolwiek nie dotrzymał Pan/Pani zobowiązań opuścił Pan/Pani dom lub pracę
na 2 dni lub więcej z powodu picia alkoholu ?……………………………………………….……………………(2 pkt za „tak”)

16. Czy pije Pan/Pani dość często do południa ? …………………………………………………………………….(1 pkt za „tak”)

17. Czy ktoś powiedział Panu/Pani, że ma Pan/Pani chorą wątrobę (np. marskość) ? ..……………………..(2 pkt za „tak”)

18. Czy miał Pan/Pani kiedyś po dłuższym piciu alkoholu majaczenia alkoholowe (Delirium tremens), albo silne drżenie mięśniowe, albo słyszał Pan/Pani głosy lub widział rzeczy, których naprawdę tam nie było ? …………………………………………….……………(5 pkt za majaczenie alkoholowe, 2 pkt za pozostałe)

19. Czy kiedykolwiek zgłaszał się Pan/Pani do kogoś z prośbą o pomoc z powodu picia ? ………………..(5 pkt za „tak”)

20. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani w szpitalu z powodu picia ? …………………………………………………(5 pkt za „tak”)

21. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani pacjentem oddziału psychiatrycznego, a picie było przynajmniej częściową przyczyną, dla której tam się Pan/Pani znalazł ? …………………………………………..…….…………….(2 pkt za „tak”)

22. Czy kiedykolwiek zwracał się Pan/Pani do szpitala, poradni, lekarza, psychologa lub duchownego, z powodu kłopotów emocjonalnych, które przynajmniej częściowo były związane z alkoholem ? ………….…(2 pkt za „tak”)

23. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani zatrzymany za jazdę po pijanemu ? …..………………… (2 pkt za każde zatrzymanie)

24. Czy był Pan/Pani kiedyś zatrzymany lub osadzony w areszcie, choćby no kilka godzin z powodu zachowań spowodowanych alkoholem ? ………………………………………………………………..……….…(2 pkt za każde zatrzymanie)

 

Wynik Testu MAST

1. Jeśli uzyskał Pan/Pani w skali 5 punktów lub więcej – spełnia Pan/Pani

kryteria alkoholizmu.

2. Jeśli uzyskał Pan/Pani 4 punkty – prawdopodobnie jest Pan/Pani alkoholikiem

3. Jeśli uzyskał Pan/Pani poniżej 3 punktów – prawdopodobnie nie jest

Pan/Pani alkoholikiem.