Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
Biuro Projektów Społecznych (I piętro)
Pl. Rynek 1/4
11-510 Wydminy