Zespół ds. opracowania strategii

1.    Renata Gryczon – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
2.    Marek Ostrowski- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sport z Kulturą” ZSO Wydminy
3.    Ewa Zań – Pielęgniarka środowiskowa
4.    Eliza Szwed – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
5.    Anna Skrypoczka – Dyrektor Zespół Szkół W Gawlikach Wielkich
6.    Elżbieta Szpak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wydminach
7.    Kinga Kasińska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
8.    Katarzyna Michalak – Członek Parafialnego Zespołu CARITAS w Wydminach
9.    Ewa Kulpińska Mejor – Prezes Forum NGO`s Wydminy
10.    Artur Grygiencza – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (Przewodniczący Zespołu)
11.    Kamil Purłan – Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (Koordynator Zespołu)