BAZY INSTYTUCJI POMOCOWYCH W WOJ. WARMIŃSKO – MAZURSKIM

Realizując zadanie określone w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” przyjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r., prezentujemy w załącznikach niżej wymienione bazy instytucji pomocowych z województwa warmińsko-mazurskiego tj.:

baza teleadresową organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;

baza teleadresową podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;

baza teleadresową realizatorów programów korekcyjno – edukacyjnych;

baza teleadresową realizatorów programów psychologiczno – terapeutycznych;

rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia;

rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.