Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu – warsztaty dot. ekonomii społecznej

kk          herb_logo               k

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 40-lecia PRL 4, 11-510 Wydminy

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu ekonomii społecznej dla uczestników projektu „ 50 plus-to dopiero koniec początku” w wymiarze 64 h zegarowych.

  2. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: Fundacja Rozwoju Rynku Pracy PERSPEKTYWA, Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
    Wyżej wymieniony oferent zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia, która była jedynym kryterium wyboru.

  1. Pozostali oferenci, którzy złożyli ofertę:

  1. DLAKADR.PL Sp. z o.o., ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok

  2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn

  3. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”, ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda

Podstawa prawna ogłoszenia: Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.