Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – doradztwo zawodowe

kk          herb_logo               k

Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach. tel. 874210115 Faks: 874210115 zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 4 uczestników projektu pn. „50 plus – to dopiero koniec początku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zamówienia

Oferent zrealizuje wykonanie  zamówienia: kwiecień 2014 r.

Postępowanie o zamówienie publiczne jest przeprowadzane w trybie zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 5.000,00 zł netto i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14 000 euro zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

Termin składania ofert ustalono na dzień  26.03.2014r. do godz. 14.00

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 40lecia PRL 4, 11-510 Wydminy lub za pomocą poczty elektronicznej biuro@wydminy-projekt.pl.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli Joanna Buźniak, Asystent Koordynatora Projektu „50 plus – to dopiero koniec początku”, nr tel. 874210115, kom. +48 519 68 99 95, fax 874210117, e-mail: biuro@wydminy-projekt.pl

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń, a wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.