Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Wydminach

Podobny obraz
Podobny obraz

Zaprasza do uczestnictwa w zajęciach młodzież w wieku 15 – 20 lat

● Poradnictwo psychologiczne
● Doradztwo zawodowe
● Warsztaty zarządzania budżetem domowym
● Zajęcia z animatorem
● Warsztaty szyte na miarę
● Inicjatywy lokalne – wydarzenia lokalne
● Wizyty studyjne

Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych w Biurze Projektów Społecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

Znalezione obrazy dla zapytania Młodzieżowy klub Integracji
Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Wydminach została wyłączona

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze animator w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Marcin Reman Stare Juchy 16.10.2019

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze animator w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej została wyłączona

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Animator

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Animator w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożył w terminie podanym w ogłoszeniu 1 kandydat.
W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowała się 1 osoba:

Marcin Reman                         zam. Stare Juchy


Powyższe osoby zaproszone zostaną telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Animator została wyłączona

Klub Integracji Społecznej w Wydminach dla Młodzieży i Dorosłych

Podstawa utworzenia i w dalszym ciągu kontynuowania działalności Klubu Integracji Społecznej w Wydminach 2 jest art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej mówiący, że pomoc społeczna polega w szczególności na rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach prowadzi obecnie KIS jako wyodrębniona część jednostki co może być uzasadnione zakresem obowiązków i kwalifikacjami pracowników zatrudnionych w tym dziale. Projekt skierowany jest do 30 kobiet i 18 mężczyzn w wieku 15 – 64 lata zamieszkujących gminę Wydminy zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Całkowita wartość Projektu wynosi 648 145,40 PLN, realizowany będzie w okresie od 01.10.2019 r., do 31.10.2021r., wkład własny finansowy JST wynosi 33 900,00 zł.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona

Klub Integracji Społecznej w Wydminach dla Młodzieży i Dorosłych

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Klub Integracji Społecznej w Wydminach dla Młodzieży i Dorosłych została wyłączona