PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE W WYDMINACH DZIAŁAJĄCY PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ – PRZEDŁUŻA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ O KOLEJNE DWA LATA

Złożony we wrześniu 2018r. Projekt konkursowy pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2” w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany do 31 stycznia 2021r.

 

W ramach działalności punktu do dyspozycji mieszkańców Gminy  będzie psycholog dla dorosłych, psycholog dla dzieci i młodzieży, specjalista ds. rodziny, konsultant ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień, dwóch pracowników socjalnych oraz radca prawny. Będą  realizowane równie warsztaty dla rodziców.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z bezpłatnej konsultacji i  wsparcia z zakresu właściwego funkcjonowania rodziny, zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach (pl. Rynek 1/4 – niski parter) w godzinach pracy urzędu tj. Poniedziałęk 8 00 – 16 00, wtorek – piątek 7 00 – 15 00

Ponadto wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 87/421 00 19 wew. 213.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.