Weź udział w Lokalnej Diagnozie Problemów Uzależnień

Szanowni Państwo,

w imieniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zachęcamy do uzupełnienia ankiety.

Diagnozą Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla gminy Milicz-ankieta -  Oficjalna strona Gminy Milicz

Weź udział w Lokalnej Diagnozie Problemów Uzależnień – ankieta dla mieszkańców

W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023/2024 na terenie gminy przeprowadzana jest „Diagnoza problemów uzależnień, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych”.

Celem badania jest zdiagnozowanie problemów uzależnień w społeczności lokalnej gminy Wydminy. Materiał uzyskany z badań będzie cennym źródłem informacji i posłuży do opisu skali zjawisk, a także klasyfikacji postaw wobec problemów poruszanych w diagnozie. Stanowił on będzie istotne odniesienie do planowanych i realizowanych programów profilaktyki w sferze promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Badanie dorosłych mieszkańców realizowane jest za pomocą ankiet dla dorosłych w formie ankiet on-line. Będziemy wdzięczni, tym z Państwa, którzy wezmą udział w ww. badaniu.

Wszystkich z Państwa zapraszamy do wypełnienia ankiety w formie on-line. Ankieta jest dla nas ważnym głosem, Waszym głosem. Bardzo prosimy o jak najliczniejszy udział w badaniu i przekazanie ankiet dalej – dziękujemy!

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW: https://forms.gle/VCgHFiSHFff4PTud7

Badanie jest całkowicie anonimowe i poufne. Po wypełnieniu ankiety, nie ma takiej możliwości, aby zidentyfikować dane personalne uczestnika badania. Nie jest to żaden test dotyczący wiedzy, dlatego nie ma tu odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane wyniki badań stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz problemów uzależnień w gminie Wydminy, które posłużą do sformułowania celów i kierunków działań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kolejnych latach.

Bardzo dziękujemy za Państwa udział w ankiecie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.