Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – kursy zawodowe

kk          herb_logo               k

Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach ogłasza, iż trwa termin naboru ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych dla 16 uczestników projektu „Czas na młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zamówienia: październik – grudzień 2014 r.


Termin składania ofert ustalono na dzień 12.09.2014 r. do godz. 12.00. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 40-lecia PRL 4, 11-510 Wydminy, e-mail: biuro@wydminy-projekt.pl, fax: 87 42 10 115.

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń, a wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli Agnieszka Gancarz, Koordynator Projektu „Czas na młodych”, nr tel. 874210115, kom. +48 519 68 99 95, fax 874210117, e-mail: a.gancarz@gopswydminy.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.