Rozstrzygnięcie ofert – kursy zawodowe

kk          herb_logo               k

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 03.09.2014 r. na przeprowadzenie kursów zawodowych dla 16 uczestników projektu pn. „Czas na młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dokonano wyboru wykonawcy.


Wybrany wykonawca to:
 1. Część I przedmiotu zamówienia:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP ul. Kraszewskiego1/7   26 – 600 Radom

2. Część II przedmiotu zamówienia:
    PHUiS EVIKOR E. PAKLEPA ul. Targowa 28   19 – 300 Ełk

3. Część III przedmiotu zamówienia:
Bar Restauracyjny „KUBA” Paulina Żygieło  ul. Składowa 3   11 – 510 Wydminy

4. Część IV przedmiotu zamówienia:
ATEST Szkolenia,Obsługa Firm Beata Maria Chojęta  ul. Gdańska 24A lokal  2
19 – 300 Ełk

5. Część V przedmiotu zamówienia:
PHUiS EVIKOR E. PAKLEPA ul. Targowa 28 19 -300 Ełk

Wyżej wymieniony oferent zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób i na warunkach zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiającego, zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia, która była jedynym kryterium wyboru.

Inni oferenci:
Część I przedmiotu zamówienia:

1) Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK – Jan Gróndwald ul. Armii Krajowej 42
19 – 300 Ełk

Część II przedmiotu zamówienia:

brak innych oferentów

Część III przedmiotu zamówienia:
1) „Placówka” Agata Rudnicka Wężówka 20  11 – 510 Wydminy
2) O.K Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Judyckiego 11, 84 – 200 Wejherowo
3) „ATEST” Szkolenia, Obsługa Firm Beata Maria Chojęta, ul. Gdańska 24Alokal 2
      19 – 300 Ełk
4)  Firma Edukacyjo Doradcza FED PROFIL Nowa Wieś Ełcka, Szosa Bajtkowska 1/1
     19 – 300 Ełk
5) Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Narutowicza 66
      21-500 Biała Podlaska
6) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego
     ul. Kopernika 5,  11 – 500 Giżycko

Część IV przedmiotu zamówienia:

1) Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Narutowicza 66
    21–500Biała Podlaska
2) Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8
    88 – 430 Janowiec Wlk.
3) O.K Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Judyckiego 11, 84 – 200 Wejherowo
4) Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński ul. Grzybowska 58, 42 – 400 Częstochowa
5) Centrum Edukacyjne OMINIBUS Teresa Wasiłek, Dorota Wasiłek S.C, ul. B.
Chrobrego  8A/23 73-110 Stargrad Szczeciński

6) CENTRUM Andrzej Szope Plac Jedności Słowiańskiej 1/213 10-039 Olsztyn

Część V przedmiotu zamówienia:
1) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego
    ul. Kopernika 5, 11 – 500 Giżycko.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.