Rozstrzygnięcie ofert – na dostawę materiałów biurowych

kk          herb_logo               k

W związku z zapytaniem ofertowym z  dnia 18 lutego 2014r. na dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji   projektu „50 plus – to dopiero koniec początku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dokonano wyboru wykonawcy.


Wybrany wykonawca to:

Przedsiębiorstwo Prywatne GLOBO Barbara Sułkowska, ul. Dąbrowskiego 2, 11-500 Giżycko
Wyżej wymieniony oferent zaoferował najniższą cenę, która były jedynym kryterium wyboru.

Inni oferenci:
1).    KAJO, K. Syryca, J.Popowska, Spółka Jawna, ul. Łukasiewicza 8A, 19-300 Ełk
2).    HAPIS, Sp. z o.o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno
3).    KOMAX 9, ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.