Rozstrzygnięcie ofert – przeprowadzenie warsztatów

kk          herb_logo               k

W związku z zapytaniem ofertowym z  dnia 15 maja 2014 r. na  przeprowadzenie warsztatów z doradztwa zawodowego, psychologicznych oraz ekonomii społecznej dla 16 uczestników projektu pn. „Czas na młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dokonano wyboru wykonawcy.

Wybrany wykonawca na poszczególne części zamówienia to:
Część I, II, III przedmiotu zamówienia:
 Global Education Beata Samojowicz, ul. Warmińska 2/5; 10 – 545 Olsztyn

Wyżej wymieniony oferent zaproponował wykonanie na poszczególne części przedmiotu zamówienia w sposób i na warunkach zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiającego,  zaoferował najniższą cenę za wykonanie  zamówienia, która była jedynym kryterium wyboru.

Inni oferenci:

Część I przedmiotu zamówienia:

1) Powers Usługi Szkoleniowe Tamara Sołtysiak, ul. Frańciszkańska 28D/4; 41 – 819 Zabrze,
2) Pro – Activ Marzena Śmiałkowska, ul. Międzynarodowa 68; 03 – 922 Warszawa
3) Długi Język Centrum Języków Obcych, ul. Słomińskiego 5 lok. 250; 00 – 195 Warszawa
4)  Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska, ul. Bolka i Lolka 20J/2; 10 – 696 Olsztyn
5)  Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Kościuszki 13/320; 10 – 502 Olsztyn
6)  Elżbieta Żukowiec, ul. F. Sokoła 19/9; 81 – 603 Gdynia
7) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5; 11 – 500 Giżycko
8) Centrum Rozwoju Prestige Alicja Kraska, Radzie 21 A; 11 -510 Wydminy
9) Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o, ul. Artyleryjska 3K; 10 – 165 Olsztyn
10) Centrum Szkoleniowo – Doradcze EXITO, Monika Bogdan, ul. Popiełuszki 4/30; 10 – 693 Olsztyn
11) Bałtycka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 5; 80 – 236 Gdańsk.

Część II przedmiotu zamówienia:
1) Centrum Rozwoju Prestige Alicja Kraska, Radzie 21 A; 11 -510 Wydmin         
2) Rajos Consulting Rafał Stelmasik, ul. Norwida 1; 37 – 550 Radymno
3) Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Kościuszki 13/320; 10 – 502 Olsztyn
4) Elżbieta Żukowiec, ul. F. Sokoła 19/9; 81 – 603 Gdynia  
5) Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o, ul. Artyleryjska 3K; 10 – 165 Olsztyn
6) Centrum Szkoleniowo – Doradcze EXITO, Monika Bogdan, ul. Popiełuszki 4/30; 10 – 693   Olsztyn   
7) Bałtycka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 5; 80 – 236   Gdańsk.

Część III przedmiotu zamówienia:
 1) Centrum Rozwoju Prestige Alicja Kraska, Radzie 21 A; 11 -510 Wydminy
2) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5; 11 – 500 Giżycko
3) Iwona Magdalena Raszeja – Ossowska, ul. Osiedlowa 19; 86 – 260 Unisław
4) Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o, ul. Artyleryjska 3K; 10 – 165 Olsztyn
5) Centrum Szkoleniowo – Doradcze EXITO, Monika Bogdan, ul. Popiełuszki 4/30;  10 – 693 Olsztyn
6) Bałtycka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 5; 80 – 236 Gdańsk.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.