Wynik konkursu ofert – dostawa materiałów biurowych

kk          herb_logo               k

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert dnia 13 stycznia 2014 r. na dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. „Równe Szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego termin naboru ofert ogłoszono w dniach od 13 stycznia 2014 roku do 21 stycznia 2014 roku Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, informuje, że powyższy konkurs został rozstrzygnięty dnia 21 stycznia 2014 r.

Wybrany wykonawca to: Przedsiębiorstwo Prywatne GLOBO Barbara Sułkowska, ul. Dąbrowskiego 2, 11-500 Giżycko.

Wymieniony wykonawca zaoferował najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Inni oferenci:

  • Przedsiębiorstwo Handlowe PAXER sp. j. Jolanta Prusinowska Grzegorz Prusinowski, ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn
  • Firma Handlowa „KOMAX 9”, ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn
  • Centrum Obsługi Biznesu Justyna Tomkiewicz, ul. J. Słowackiego 1/3, 19-300 Ełk
Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.